zpet

 Rozložení tréninku v průběhu makrocyklu

rozložení tréninku v průběhu makrocyklu

Přibližně období od listopadu do února.

Lezení delších, jednodužších cest. Soustředění se na dlouhodobou vytrvalost (AE) a techniku (T).

V porovnání s ostatními obdobími se v tomto zabýváme spíše všeobecným cvičením, např. zvedáním závaží, běháním, skialpy apod.

Období od února do května.


Lezení kratších, obtížnějších cest. Soustředění se na střednědobou (AE-AN) a krátkodobou (AN) vytrvalost a specifickou sílu (S).

Cvičení se stává více specifické, tzn. podobnější vlastnímu výkonu, tedy lezení. Např. cvičení na žebříku, liště a campusu.

Období přibližně od května do června.

V tomto období se zaměřujeme na doladění formy pro splnění stanoveného cíle. Chceme-li vylézt např. cestu obtížnosti 8 UIAA, budeme se v tréninku snažit lézt cesty podobné obtížnosti (7-8). Chceme-li vylézt těžký boulder, budeme v tréninku převážně bouldrovat.

Pro většinu lezců v ČR se jedná o období teplejších měsíců.

Pro méně náročné nesoutěžní lezce jde většinou o plnění cílů na "letních" skalách. Špičkoví skalní lezci a soutěžící by měli mít celý makrocyklus uzpůsobený výjezdům popř. kalendáři soutěží. Jejich makrocyklus je vícevrcholový a toto období se v průběhu roku uplatňuje vícekrát.

Výše je jen hrubý nástin rozložení makrocyklu. Celý makrocyklus (většinou období jednoho roku, ne však vždy) by měl být individuálně rozvržen a naplánován.
Jeho striktní dodržování je však určeno především vrcholovým lezcům. Pro sportovce, kteří lezení nemůžou nebo nechtějí věnovat převážnou část svého času je spíše důležité udržet si motivaci k pravidelnému tréninku. K tomu často dopomáhá stanovení si reálných cílů, trénink ve skupině a vedení tréninkového deníku.